VKKF sadala 736 124 nevaldības kultūras organizāciju projektiem
Latvijas Avīze
Vislielākā naudas summa – 150 000 eiro – piešķirta organizācijām teātra mākslas nozarē, kuru iesniegtie projekti atbalstīti gan tikai 32,6% apmērā no prasītā. Savukārt literatūras nozarē atbalstītas visas sešas organizācijas, kuras piedalījušās ... Ar ...

y más »