Kliendi nimel ja arvel tehtavate tehingute käibemaksu arvestus
RMP Eesti
Aastate jooksul on sellesse direktiivi tehtud muudatusi ning 1. jaanuaril 2007 jõustus direktiivi kodifitseeritud versioon, mis kannab numbrit 2006/112/EÜ (edaspidi käibemaksudirektiiv). Käibemaksuõiguse jätkuvat tähtsust ja arengut Euroopa Liidus näitab ...